Vijesti

Natječaj za upis djece u program predškole  za pedagošku godinu 2021/2022.

Temeljem članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Bambi Sunja, Upravno vijeće objavljuje Natječaj za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2021/2022.

Rok za podnošenje prijava na natječaj za upis djece je od 30. kolovoza 2021. do 08. rujna 2021. godine koji će biti objavljen na web stranici Osnivača, stranicama Vrtića te oglasnoj ploči Vrtića.

Nastavak rada u Osnovnoj školi Sunja

Poštovani roditelji!
U skladu s ljetnom organizacijom i odabirom izvođača radova (obnova dječjeg vrtića) od dana 16.08.2021. zatvorit se objekt Dječjeg vrtića Bambi Sunja.

Nastavak rada (do daljnjega) organizirat će se u Osnovnoj školi Sunja, na adresi Ljudevita Posavskog 55 a, 44210 Sunja.

Edukativna predstava „Naš zeleni svijet“

Dana 20.07.2021. godine u posjet nam dolazi Kazalište Smješko!
Dječji vrtić Bambi Sunja sudjeluje u provedba projekta čiji je nositelj KAZALIŠTE SMJEŠKO „Zajedno sa Smješkom čuvamo okoliš“ – uz podršku donatora dm-drogerie markt, u sklopu provedenog natječaja {ZAJEDNO} za Petrinju, Glinu i Sisak.

Dječji vrtić Bambi Sunja

Matije Gupca 24, 44210 Sunja
telefon: 044/833-163
e-pošta: vrtic.bambi@sunja.hr
info.dvbambisunja@gmail.com
OIB:41698901912
MB: 0139449

bambi podnozje