Vijesti

Edukativna predstava „Naš zeleni svijet“

Dana 20.07.2021. godine u posjet nam dolazi Kazalište Smješko!
Dječji vrtić Bambi Sunja sudjeluje u provedba projekta čiji je nositelj KAZALIŠTE SMJEŠKO „Zajedno sa Smješkom čuvamo okoliš“ – uz podršku donatora dm-drogerie markt, u sklopu provedenog natječaja {ZAJEDNO} za Petrinju, Glinu i Sisak.

Obavijest o radnom vremenu sa strankama

Na temelju članka 5. Uredbe o uredskom poslovanju (NN 075/2021) ravnatelj Dječjeg vrtića Bambi Sunja, donosi OBAVIJEST O RADNOM VREMENU SA STRANKAMA
1. RADNO VRIJEME Dječjeg vrtića Bambi Sunja SA STRANKAMA JE OD 8,00 DO 13,00 sati.

Ljetna organizacija rada 2021.

Poštovani roditelji!
U skladu s ljetnom organizacijom odabirom izvođača radova (obnova dječjeg vrtića) zatvorit se objekt Dječjeg vrtića Bambi Sunja. Nastavak rada organizirat će se u Osnovnoj školi Sunja, na adresi Ljudevita Posavskog 55 a, 44210 Sunja.
Koristit će se ulaz od dvorane, te prve dvije svlačionice kao garderoba.