Vijesti

Edukativna predstava „Naš zeleni svijet“

Dana 20.07.2021. godine u posjet nam dolazi Kazalište Smješko!
Dječji vrtić Bambi Sunja sudjeluje u provedba projekta čiji je nositelj KAZALIŠTE SMJEŠKO „Zajedno sa Smješkom čuvamo okoliš“ – uz podršku donatora dm-drogerie markt, u sklopu provedenog natječaja {ZAJEDNO} za Petrinju, Glinu i Sisak.

Obavijest o radnom vremenu sa strankama

Na temelju članka 5. Uredbe o uredskom poslovanju (NN 075/2021) ravnatelj Dječjeg vrtića Bambi Sunja, donosi OBAVIJEST O RADNOM VREMENU SA STRANKAMA
1. RADNO VRIJEME Dječjeg vrtića Bambi Sunja SA STRANKAMA JE OD 8,00 DO 13,00 sati.

Ljetna organizacija rada 2021.

Poštovani roditelji!
U skladu s ljetnom organizacijom odabirom izvođača radova (obnova dječjeg vrtića) zatvorit se objekt Dječjeg vrtića Bambi Sunja. Nastavak rada organizirat će se u Osnovnoj školi Sunja, na adresi Ljudevita Posavskog 55 a, 44210 Sunja.
Koristit će se ulaz od dvorane, te prve dvije svlačionice kao garderoba.

Dječji vrtić Bambi Sunja

Matije Gupca 24, 44210 Sunja
telefon: 044/833-163
e-pošta: vrtic.bambi@sunja.hr
info.dvbambisunja@gmail.com
OIB:41698901912
MB: 0139449

bambi podnozje