Programi

Programi koje nudimo

1. REDOVITI PROGRAM

Cilj redovitog programa je stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti njegova odrastanja i, posredno njegova obiteljskog života, te osiguravanje takvih uvjeta koji jamče razvoj svih sposobnosti djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci kroz zadovoljavanje specifičnih komunikacijskih, razvojnih i obrazovnih potreba djeteta, te osmišljavanje aktivnosti u kojima će dijete moći iskazivati svoje potencijale. Temeljno polazište našeg rada čini Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2014.) i ciljevi navedeni u dokumentu Kurikulum Dječjeg vrtića Bambi Sunja.
Redoviti program namijenjen je djeci u dobi od navršenih godinu dana do polaska u školu. Dječji vrtić Bambi Sunja provodi programe u različitom trajanju:

 • cjelodnevni redoviti program u trajanju od 8 do 10 sati dnevno
 • poludnevni redoviti program u trajanju od 4 do 6 sati dnevno

Karakteristike redovitog programa:

 • holistički i humanistički pristup
 • prepoznavanje i zadovoljavanje potreba i interesa djeteta
 • življenje prava djeteta (prepoznavanje vlastitih i poštivanje prava drugih)
 • stvaranje poticajnog fizičkog i socijalnog okruženja
 • kontinuirano unapređivanje odgojno-obrazovnog rada
 • briga o zdravstvenom stanju, prehrani i sigurnosti djece
 • edukativno-savjetodavni rad
 • razvijanje partnerskih odnosa s roditeljima
 • suradnja s lokalnom zajednicom

Redoviti program obogaćujemo:

 • kazališnim predstavama
 • posjetama odredištima vezanim uz rad na projektima (pošta, banka, muzej, seosko dvorište, policijska postaja, pekara, frizerski salon…)
 • izletima u prirodu
 • ljetovanjem

Cijena usluga Dječjeg vrtića Bambi Sunja za roditelje djece koja vrtić pohađaju određena je Odlukom o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića Bambi Sunja Općinskog vijeća Općine Sunja.

2. PROGRAM PREDŠKOLE

Program predškole podrazumijeva odgojno-obrazovni rad s djecom u godini prije polaska u školu. U svojoj se provedbi naslanja na ciljeve, načela, vrijednosti i polazišta Nacionalnog kurikuluma (2014). Odgojno-obrazovni rad s djecom u godini prije polaska u školu planira se i oblikuje cjelovito (tematski, projektno), a ne parcelizirano (kao međusobno nepovezane aktivnosti, izdvojena područja učenja, uvježbavanje posebnih vještina i sl.). Program se provodi sukladno Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14).
Predškola je dio formalnog sustava odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske i obavezna je za svu djecu u godini pred polazak u školu. U Program predškole potrebno je prijaviti djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a u godini su prije polaska u osnovnu školu.
Program se provodi od 1. listopada do 31. svibnja u ukupnom trajanju od minimalno 250 sati, dva ili tri dana tjedno u prijepodnevnim ili poslijepodnevnim satima u skladu s organizacijskim mogućnostima vrtića. Djeca s teškoćama u razvoju, pripadnici romske nacionalne manjine te djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik, a čiji roditelji žele dijete upisati u prvi razred osnovne škole po propisima kojima se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi, mogu se uključiti u program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu. Predškola za djecu uključenu u redoviti program odvija se svakodnevno u okviru odgojno-obrazovnog rada.

Program predškole od pedagoške godine 2022./2023. održava se u područnom objektu koji se nalazi u prostoru Osnovne škole Sunja na adresi Ljudevita Posavskog 55a, Sunja.

Dječji vrtić Bambi Sunja

Matije Gupca 24, 44210 Sunja
telefon: 044/833-163
e-pošta: vrtic.bambi@sunja.hr
info.dvbambisunja@gmail.com
OIB:41698901912
MB: 0139449

bambi podnozje