Vijesti

Natječaj za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2022/2023.

Temeljem članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Bambi Sunja, Upravno vijeće objavljuje Natječaj za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2022/2023.


Rok za podnošenje prijava na natječaj za upis djece je od 29. kolovoza 2022. do 07. rujna 2022. godine koji će biti objavljen na web stranici Osnivača, stranicama Vrtića te oglasnoj ploči Vrtića.

Prijave na natječaj se podnose na propisanim obrascima za prijavu u prostorijama Dječjeg vrtića Bambi Sunja na adresi Matije Gupca 24, Sunja

Upisnica u program predškole se nalazi na internet stranicama Dječjeg vrtića ili ju možete osobno podignuti na navedenoj adresi.

Dječji vrtić Bambi Sunja

Matije Gupca 24, 44210 Sunja
telefon: 044/833-163
e-pošta: vrtic.bambi@sunja.hr
info.dvbambisunja@gmail.com
OIB:41698901912
MB: 0139449

bambi podnozje