Jaslička mješovita skupina „ZVJEZDICE“

 zvjezdice

 

Naziv skupine: Jaslička mješovita skupina „ZVJEZDICE“
Veličina skupine: 10 djece
Odgojiteljice: Maja Bužan i Ivana Lisec

 

 

 Baloncici 1

 

Baloncici 2

 

Baloncici 3

 

Baloncici 4

 

Dječji vrtić Bambi Sunja

Matije Gupca 24, 44210 Sunja
telefon: 044/833-163
e-pošta: vrtic.bambi@sunja.hr
info.dvbambisunja@gmail.com
OIB:41698901912
MB: 0139449

bambi podnozje