Vijesti

Natječaj za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2021/2022.

Temeljem članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Bambi Sunja, Upravno vijeće objavljuje Natječaj za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2021/2022.

Rok za podnošenje prijava na natječaj za upis djece je od 30. kolovoza 2021. do 08. rujna 2021. godine koji će biti objavljen na web stranici Osnivača, stranicama Vrtića te oglasnoj ploči Vrtića.

Prijave na natječaj se podnose na propisanim obrascima za prijavu u prostorijama Dječjeg vrtića Bambi Sunja koji se trenutno nalazi na novoj lokaciji:
Osnovna škola Sunja, na adresi LJUDEVITA POSAVSKOG 55A, ulaz dvorane.

Upisnica u program predškole se nalazi na internet stranicama Dječjeg vrtića (ovdje) ili ju možete osobno podignuti na navedenoj adresi.

Dječji vrtić Bambi Sunja

Matije Gupca 24, 44210 Sunja
telefon: 044/833-163
e-pošta: vrtic.bambi@sunja.hr
info.dvbambisunja@gmail.com
OIB:41698901912
MB: 0139449

bambi podnozje