Vijesti

Obavijest o upisu djece

Dječji vrtić Bambi Sunja upise u novu pedagošku godinu 2021./2022. provodi isključivo putem sustava eUpisi jer smo od ove godine uključeni u projekt „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“

 

Sustavu eUpisi ćete moći pristupiti u periodu
od 25. svibnja 2021. do 03. lipnja 2021. godine (vrijeme prijava)

Zahtjev za upis u dječji vrtić biti će omogućen putem sustava NIAS (e-Građani) pod nazivom e-Upisi u odgojno-obrazovne ustanove u sustav ili direktno preko linka: https://e-upisi.hr/

Pozivamo sve zainteresirane roditelje/skrbnike da za potrebe e-upisa OSIGURAJU PRISTUP SUSTAVU E-GRAĐANINA

Naglašavamo da mogućnost korištenja sustava eUpisi ne isključuje obavezu roditelja da u jednom trenutku vrtiću koje će dijete pohađati dostavi originalnu dokumentaciju na uvid.

Prije nego što krenete sa ispunjavanjem prijave i slanjem putem sustava eUpisi, preporučamo vam da pripremite sve podatke i dokumentaciju koju je potrebno priložiti prijavi.

Upisi djece vršit će se za redoviti cjeloviti i poludnevni program

U redoviti program mogu se upisati:
- djeca koja do zaključno 31. kolovoza tekuće godine navršavaju 12 mjeseci starosti
- djeca od 12 mjeseci do polaska u školu

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

 • Popunjen zahtjev i inicijalni upitnik
 • Rodni list djeteta ili izvadak rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
 • Uvjerenje (potvrdu) o prebivalištu djeteta ili presliku osobne iskaznice,
 • Uvjerenje o mjestu prebivališta (potvrdu) ili presliku osobnih iskaznica oba roditelja,
 • Presliku zdravstvene iskaznice te presliku iskaznice imulzije kao dokaz procijepljenosti djeteta sukladno zakonskim propisima
 • Presliku medicinske dokumentacije koja potvrđuje posebnu zdravstvenu potrebu ili teškoću u razvoju djeteta

DOKUMENTI KOJIMA RODITELJI ILI SKRBNICI DOKAZUJU PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU

 • za dijete s teškoćama u razvoju - presliku medicinske dokumentacije koja potvrđuje teškoću u razvoju djeteta, Rješenje nadležnih ustanova
 • za dijete hrvatskih branitelja i djeca žrtava i invalida Domovinskog rata – preslika dokumenta koji potvrđuje braniteljski status, rješenje o statusu invalida Domovinskog rata (rješenje nadležne lječničke komisije)
 • za dijete oba zaposlena roditelja - potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja upisa),
 • za dijete samohranog zaposlenog roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima - dokaz o samohranosti: rodni list djeteta list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, rješenje Centra za socijalnu skrb o lišenju poslovne sposobnosti i oduzimanju roditeljske skrbi, dokument kojim se dokazuje dugotrajno liječenje ili izdržavanje kazne zatvora, preslika rješenja o udomiteljstvu
 • za dijete zaposlenog roditelja iz jednoroditeljske obitelji - dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (presuda o razvodu braka ili izjava ovjerena kod javnog bilježnika),
 • za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
 • za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu - rješenje o pravu na doplatak za djecu,
 • za dijete čija su oba roditelja na redovitom školovanju - potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju,
 • za dijete čiji su roditelji na redovitom školovanju - potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju i
 • za dijete čiji su brat ili sestra polaznici vrtića – evidencija vrtića

U slučaju nedostavljanja traženih dokaza Korisnici usluge ne ostvaruju pravo prednosti po danom kriteriju.

Radi upoznavanja psiho-fizičkog razvoja vašeg djeteta potrebno je zajedno s djetetom doći na INICIJALNI RAZGOVOR kojeg će provoditi stručni suradnici nakon objave rezultata upisa. O terminu inicijalnog razgovora obavijestit ćemo Vas naknadno.

OBJAVA REZULTATA UPISA

Komisija za upis djece u dječjem vrtiću odlučuje o zahtjevima na temelju dostavljene dokumentacije.
Rezultati upisa bit će objavljeni pod šifrom zahtjeva na oglasnim pločama i mrežnoj stranici vrtića najkasnije do 30. lipnja 2021.
Roditelj nezadovoljan rezultatom upisa može izjaviti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića u roku od 15 dana od objave rezultata.

Za moguće nejasnoće roditelji se vrtiću mogu obratiti:
ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom u vremenu od 12 do 15 sati
utorkom i petkom u vremenu od 8 do 14 sati
tel. 044/833-163
mob. 099/692 9904
e-mail: vrtic.bambi@sunja.hr ili ravnatelj.bambi@gmail.com

Dječji vrtić Bambi Sunja

Matije Gupca 24, 44210 Sunja
telefon: 044/833-163
e-pošta: vrtic.bambi@sunja.hr
info.dvbambisunja@gmail.com
OIB:41698901912
MB: 0139449

bambi podnozje