Vijesti

Obavijest o rezultatima upisa za novu pedagošku godinu 2023./2024.

Na temelju članka 10. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Bambi Sunja i Obavijesti o upisu djece u dječji vrtić Bambi Sunja za pedagošku godinu 2023./2024., Povjerenstvo za upis djece dana 14. lipnja 2023. godine donosi: OBAVIJEST
o rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Bambi Sunja za pedagošku godinu 2023./2024.

 

Dječji vrtić Bambi Sunja

Matije Gupca 24, 44210 Sunja
telefon: 044/833-163
e-pošta: vrtic.bambi@sunja.hr
info.dvbambisunja@gmail.com
OIB:41698901912
MB: 0139449

bambi podnozje