Vijesti

Obavijest o radnom vremenu sa strankama

Obavijest o radnom vremenu sa strankama

Na temelju članka 5. Uredbe o uredskom poslovanju (NN 075/2021) ravnatelj Dječjeg vrtića Bambi Sunja, donosi OBAVIJEST O RADNOM VREMENU SA STRANKAMA
1. RADNO VRIJEME Dječjeg vrtića Bambi Sunja SA STRANKAMA JE OD 8,00 DO 13,00 sati.


2. Svaku promjena radnog vremena Dječji vrtić Bambi Sunja će objaviti na mrežnim stranicama i na vidIjivom mjestu na ulazu u službene prostore ustanove Dječjeg vrtića Barnbi Sunja 2021./2022

 

Dječji vrtić Bambi Sunja

Matije Gupca 24, 44210 Sunja
telefon: 044/833-163
e-pošta: vrtic.bambi@sunja.hr
OIB:41698901912
MB: 0139449

bambi podnozje