Vijesti

Obavijest o radnom vremenu sa strankama

Obavijest o radnom vremenu sa strankama

Na temelju članka 5. Uredbe o uredskom poslovanju (NN 075/2021) ravnatelj Dječjeg vrtića Bambi Sunja, donosi OBAVIJEST O RADNOM VREMENU SA STRANKAMA
1. RADNO VRIJEME Dječjeg vrtića Bambi Sunja SA STRANKAMA JE OD 8,00 DO 13,00 sati.


2. Svaku promjena radnog vremena Dječji vrtić Bambi Sunja će objaviti na mrežnim stranicama i na vidIjivom mjestu na ulazu u službene prostore ustanove Dječjeg vrtića Barnbi Sunja 2021./2022