Vijesti

Zahvala na prigodnom darivanju

Velika hvala Maskote.hr i Tomislav Kolec koji su odlučili jedan mali vrtić, Dječji vrtić Bambi Sunja, darivati s prigodnim materijalom koji ćemo kvalitetno iskoristiti.